Liên hệ

Trang liên hệ

Thư điện tử:
General Enquiries:
info@vn.mtsgroup.com
Customer Service Email:
customer.service@vn.mtsgroup.com
Hỗ trợ kỹ thuật:
techhelpdesk@vn.mtsgroup.com
Thông tin sản phẩm :
marketing@vn.mtsgroup.com
Thông tin bán hàng :
sales@vn.mtsgroup.com

Miền Bắc :
MTS Việt Nam.
D3 – KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
Tel: 0241.714111
Fax: 0241.714114
Miền Trung :
Chi nhánh Đà Nẵng
Lô 140, Điện Biên Phủ - Đà Nẵng
Tel: 0511.3723190
Fax: 0511.3723189
Miền Nam :
Chi nhánh Hồ Chí Minh.
S201, Toà nhà Kim Đô
123 Lê Lợi, Bến thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tel : 08.8 226430
Fax: 08.8 226431